Ett Smakfullt Engagemang

Det är namnet på Kaffebönans miljöarbete. Vi arbetar för att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet och kaffemaskinerna vi säljer. Dessutom försöker vi erbjuda ett så stort sortiment som möjligt av kaffe, te och andra artiklar som är miljö- eller rättvisemärkta. 

Vi arbetar med att minimera miljöpåverkan från alla tre ingredienser i vårt smakfulla engagemang; Kaffebönan, kaffemaskinen och kaffet

Vår vision

Kaffebönan ska vara en positiv kraft i samhället, helt utan miljöpåverkan. På kort sikt är klimatkompensation en del av vårt miljöarbete. Men på lång sikt skall våra utsläpp ner till noll. Varje klimatkompenserat ton ser vi som ett misslyckande.

Världen förändras inte på en fikarast - men vi jobbar på det.

STORA STEG FRAMÅT

Kaffe ska smaka gott, men det är också viktigt att det inte ger en sur eftersmak. Under 2016 arbetade vi vidare mot visionen om noll utsläpp, och nådde nästan det högt satta målet för certifierat kaffe.

På väg mot noll-visionen

Kaffebönan arbetar efter visionen om att våra växthusgasutsläpp ska bli noll. Vi vågar inte säga när, men vi är fast beslutna om att vi ska kunna servera kaffe helt utan växthusgasutsläpp. Våra fordon står för en stor del av våra växthusgasutsläpp. Samtidigt är transporterna en viktig del av vår förmåga att ge våra kunder gott kaffe på jobbet. Vi vill därför köpa in så miljösmarta bilar som möjligt, och under 2016 har vi köpt in Kaffebönans första elbil. Eftersom elbilar släpper ut betydligt mindre växthusgaser så kommer det att minska vår klimatpåverkan rejält. Men vi jobbar också med många andra små och stora saker för att förbättra vår miljöprestanda. Här är några exempel på vad vi gjort under det senaste året.

  • Vi har uppgraderat vårt miljöledningssystem till den senaste versionen, ISO 14001:2015
  • Vi sätter energisparinställningar på så många kaffemaskiner vi kan – det sänker både elförbrukning, kostnader och utsläpp för våra kunder
  • Vi har fortsatt utbilda oss i hållbarhetsfrågor, under året hade vi en hållbarhetsworkshop med alla medarbetare på Kaffebönan

Nästan hela vägen fram

Under 2016 fortsatte försäljningen av certifierade produkter att öka kraftigt. Vi arbetade mot målet om att nå 75 procent certifierat kaffe för våra verksamheter i Stockholm, Göteborg och Borlänge. Vi nådde tyvärr inte hela vägen fram men gick från 67 till 72 procent. En viktig del i att nå målet var att certifiera de storsäljare vi erbjuder under Kaffebönans eget varumärke. Tyvärr har det arbetet dragit ut på tiden men vi räknar med att komma i mål med certifieringen under sommaren 2017. Vi har därför skruvat upp målet för certifierat kaffe ytterligare inför 2017.

Kaffebönan erbjuder ett brett sortiment av alltifrån kaffe och te till muggar och kakor. Valet av produkt är alltid kundens – vår roll är att göra det lättare för kunden att välja mer hållbara alternativ. Genom att erbjuda certifierade alternativ ger vi våra kunder möjlighet att välja produkter med lägre miljöpåverkan och bättre arbetsförhållanden genom hela värdekedjan.

Mål 2016: 75% certifierat kaffe
Utfall 2016: 72% certifierat kaffe

FOKUS 2017

Vi vill göra det lättare för kunder som vill göra mer hållbara val. Därför erbjuder vi ett brett sortiment av certifierade produkter på både kaffe, te och många andra produkter. Med start 2017 bjuder vi också på förnybar el i alla våra kunders kaffemaskiner.

Nytt mål för certifierade produkter

Fler och fler av våra Kaffebönans kunder efterfrågar produkter som inte bara smakar gott utan även bidrar till minskad miljöpåverkan och bättre villkor för producenterna. Genom fortsatt nära samarbete med våra leverantörer arbetar vi för ett ännu större sortiment av miljöoch rättvisemärkta produkter. Under 2017 är vår förhoppning att kunna certifiera allt kaffe under Kaffebönans eget varumärke. I kombination med kunder som blir allt mer medvetna om sina val så är vi därför övertygade om att andelen certifierat kaffe i vår försäljning i både kaffebönan och hos våra systerföretag i Stockholm och Göteborg kommer att fortsätta öka under 2017.

Mål 2017: 90% certifierat kaffe

Förnybar el till alla 

Med start 2017 bjuder Kaffebönan på förnybar el i alla kunders kaffemaskiner. Baserat på elförbrukningen i våra kunders kaffemaskiner köper vi in certifikat som garanterar 100 procent förnybar och Bra Miljöval-märkt el till alla kunder. Bra Miljöval-märkningen innebär att det ställs tuffa krav på att elen producerats med hänsyn till människor, djur och natur. Bra Miljöval är idag Sveriges enda miljömärkning på el.

Vi fortsätter att klimatkompensera

Vi arbetar hårt för att minska våra växthusgasutsläpp, men vi är fortfarande långt ifrån vår vision om noll utsläpp. Vi väljer därför att klimatkompensera för alla våra utsläpp. Klimatkompensationen sker genom ett certifierat projekt för nyplantering av träd i kafferegionen Chiapas i södra Mexiko. Syftet är både att beskoga skövlade områden och att utbilda de lokala bönderna så att skogsbruket blir långsiktigt hållbart. För 2016 motsvarar klimatkompensationen av utsläppen på Kaffebönan och Beans verksamhet i Stockholm och Göteborg plantering av cirka 200 nya träd.

 

Klicka här för att ta del av hela rapporten.